אתר ת.ד.א.ר שיווק ומכירות בע"מ – (להלן "האתר") מכבד את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שלו מפרסם את מדיניותו בנוגע להגנת פרטיות באתר, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות היא להסביר כיצד האתר מתנהל ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, ואיך משתמש האתר במידע אשר נמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או אשר יכול להאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

כללי

בעת שימוש באתר אינטרנטי נאסף מידע אודות הגולשים. חלק ממידע זה מאפשר לאתר לזהות את הגולש באופן אישי. מידע זה הינו מידע שהגולש מוסר מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שנרשם לשירותים באתר. חלק אחר מהמידע אינו מזהה את הגולש באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שנקראו באתר, העמודים שנצפו, ההצעות והשירותים שעניינו את הגולש, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנה ועוד.

מאגר המידע

הנתונים השונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של האתר.

רישום לשירותים

כאשר תדרש/י לתת פרטים אישיים במהלך גלישה באתר, האתר יבקש ממך רק את המידע הנחוץ על מנת לקבל את השירות באופן המיטבי ביותר.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, זאת כדי:

• לשפר והעשיר את חוויית השימוש והשירות באתר.

• כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.

• לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

המידע שישמש את האתר יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

האתר לא יעביר לצד שלישי את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים הבאים:

• אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין.

• במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר שתחייב את חשיפת פרטיך.

• אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

• אם האתר ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

מדיניות שיווק מחדש בפרסום מקוון

• ספקי שרות (צד ג') שונים, כולל Google, מראים מודעות שלנו באתרים ברשת;

• ספקי שרות (צד ג') שונים, כולל Google, משתמשים בקובצי Cookie להצגת מודעות מבוססות ביקורי עבר שלך באתר;

• ביכולתך בכל עת להפסיק את השימוש בקובצי Cookie של ספקי שרות (צד ג') שונים על ידי ביקור באתר זה:

 www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

האתר מתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של האתר

אבטחת מידע

האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. למרות שהמערכות והנהלים הללו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, הם לא נותנים בטחון מוחלט. לכן, האתר אינו מתחייב שמאגרי המידע שלה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

פנייה תיעשה ע"י יצירת קשר עם החברה בטופס צור קשר המצוי באתר. (www.tdar.co.il)

בנוסף, אם המידע שבמאגרי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.